فراخوان طرح های پژوهشی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران عناوین اولویت های تحقیقاتی خود در سال 1399 را من...

Continue reading

افتتاح ساختمان چند مستاجره پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در هفته دولت

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در برنامه رادیویی عرصه خدمت گفت: پروژه نیمه تمام ساختمان چند مستاجره واحدهای فناور به مساحت 7هز...

Continue reading