برگزاری کارگاه­های آموزشی

 حوزه موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری درراستای توانمند سازی مدیران و کارکنان واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر و بر اساس احصاء نیازهای آموزشی آنان، تقویم آموزشی ذیل را تدوین نموده است.

جدول تقویمی کارگاه­های آموزشی سال 97

ردیفنام کارگاه آموزشی زمان برگزاری
1قانون تجارت و مباحث حقوقی قراردادها و اسناد تجاریاردیبهشت ماه
2تشریفات و مذاکرات تجاری بین المللخرداد ماه
3آشنایی با امورات گمرکیتیر ماه
4بیمه صادرات و واردات و قوانین کارمرداد ماه
5نحوه تدوین BPشهریور ماه
6تدوین برنامه بازاریابیمهر ماه
7بحث برندینگ و استراتژی برندینگآبان ماه
8بازاریابی شبکه‌های مجازیآذر ماه
9مدیریت منابع انسانیدی ماه
10حسابداری برای مدیرانبهمن ماه