نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلی و گرایششغل فعلیسمت
علی محمدنیکبختدکتریمکانیک بیوسیستمرئیس پارک علم و فناوریرئیس شورا
محمد فتحعلی لودکتریمهندسی مکانیکمدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربیدبیر شورا
مرتضی زرندیفوق لیسانسبازاریابیمدیر مرکز رشد ICT دانشگاه ارومیهعضو شورا
محمدرضا دیلمقانیفوق لیسانسمهندسی خاک شناسی با گرایش تغذیه درختان میوهمرکز رشد واحد های فناور
کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه
عضو شورا
توحید صدقیدکتریدامپزشکیمدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهعضو شورا
آرش مطلبیدکتریادبیاتمدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبعضو شورا

اهداف شورای هماهنگی مراکز رشد استان

  • بستر سازی جهت ایجاد همکاری­های ملی و بین‌المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فناوری ایران و جهان

  • هم اندیشی در تعیین معیارها و انجام فرایندهای مختلف جذب، پذیرش، خروج، ارائه خدمات و رشد یافتگی واحدهای فناور

  • تعامل جهت سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود درمنطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه­ها، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی­های واحدهای فناور

  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی با واحدهای فناور از طریق استقرار در پارک

  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

  • ایجاد زمینه کارآفرینی ، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

  • کمک به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر فناوری

  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری

  • بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری