پارک های علم و فناوری، پیشرانهای توسعه دانش بنیان و بسترهای شکوفایی ایده های خلاقانه و اندیشه های تولید ثروت از علم محسوب میشوند.
رسالت ما،  تامین شرایطی است که به کارآفرینان و صاحبان ایده های کسب وکار فرصت میدهد تا در قالبهای گوناگون اقتصادی و تجاری وارد بازار کار شده و درآمدزایی کنند.
تسهیلات و حمایتهای مالی، مشاوره های بازاریابی، حقوقی و اقتصادی، شبکه سازی، بهره گیری از دانشگاهها و موسسات پژوهشی و انتقال آنها به محیط کسب و کار، شرکت دادن شرکتها در نمایشگاههای تخصصی و فن بازار و جذب سرمایه های ریسک پذیر به منظور رونق تولید، ارتباط سیستمی با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای تامین بازار فروش محصولات دانش بنیان از اهم محورهای فعالیت پارک قلمداد میگردد.
فعالیتهای چابک، اقتصاد کوچک و متوسط، نوآوری و حرکت در مرزهای فناوری از ویژگیهای پارک علم و فن آوری میباشد.
امید است با اتکا به نیروی لایزال الهی ، تلاش مستمر و علمی و استفاده از ظرفیتهای فراوان علمی در سطح استان بتوانیم اتفاقات بزرگی را در حوزه اقتصاد دانش بنیان رقم بزنیم و گام های موثری در توسعه پایدار استان و میهن عزیزمان برداریم.

دکتر علی محمد نیکبخت