گزارش تصویری

گزارش تصویری رقابت های استارت آپی اینوتکس پیچ 2020 در ارومیه

رقابت های استارت آپی اینوتکس پیچ 2020 در ارومیه برگزار شد.