اطلاعیه ها

اطلاعیه فوری

به اطلاع شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می رساند استثناٌ روز چهارشنبه مورخ 99/02/27 مشاور حقوقی پارک خانم رضازاد در محل مرکز رشد حضور نخواهند داشت، متقضایان مشاوره می توانند روز شنبه مورخ 99/02/27 از ساعت 9 الی 12 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری به ایشان مراجعه کنند.

 به اطلاع شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می رساند استثناٌ روز چهارشنبه مورخ 99/02/27 مشاور حقوقی پارک خانم رضازاد در محل مرکز رشد حضور نخواهند داشت، متقضایان مشاوره می توانند روز شنبه مورخ 99/02/27 از ساعت 9 الی 12 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری به ایشان مراجعه کنند.